Oyun Grubumuz

Genel anlamda okulumuzda oyun grubu, çocuğun yaş dönemine uygun pratik yaşam becerileri öğrenmesi, çocuğun sosyal becerilerini ve özgüvenini geliştirebilmesi, yaşının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olabilmesi için öğrenmeye heveslendirilmesi, eğlenirken öğrenmelerinin sağlaması  ve oyunla anaokuluna hazırlanma sürecinin sağlaması amacıyla kurgulanmıştır. Tüm bu özellikleriyle oyun grubu, diğer programlara entegre edilebilmektedir.