Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuza kaydı alınan her öğrenciye Denver ll Gelişimsel Tarama Testi uygulanır. Ölçme çalışmaları sonrası her bir çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda rehberlik servisi tarafından hazırlanan programla “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Sınıf içinde farklı durum ve davranışlarda bulunan öğrencilere gerekli testler uygulanır, test sonuçları ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda durumun çözümüne yönelik öneri ve yönlendirmelerde bulunulur. Hazırlık grubu öğrencilerimiz için Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır ve sonuçları veliler ile paylaşılır. İlkokula başlama ve okul tercihi konusunda velilerimize danışmanlık yapılır.